קבלה לתכנית

מה נדרש מהרשות המקומית כדי להצטרף לתוכנית?

  1. ההצטרפות לתוכנית מותנית בתמיכת ראש הרשות המקומית, ובשותפות ומעורבות ישירה שלו בתוכנית.
  2. מחויבות לביצוע וליישום התוכנית כולה.
  3. נכונות להקצאת משאבי זמן וכוח אדם למפגשי למידה, תכנון, חשיבה ופיתוח בשיתוף עם נציגי המועצה לבנייה ירוקה ונציגי הרשות המקומית ותושביה. המפגשים יהיו בתחומי ידע רלוונטיים לתוכנית כגון תכנון ובנייה, תנועה, איכות הסביבה, גינון, חינוך, רווחה ועבודה קהילתיים, והם יהיו מיועדים לעובדי הרשות ולתושבים. אופיים ומועדיהם ייקבעו בתיאום ובשיתוף עם הרשות המקומית.
  4. נכונות לחשיבה יצירתית ופתיחות לקיום הליכי שיתוף ציבור וארגונים בעלי עניין מכל המגזרים.
  5. נכונות לקיום חשיבה הוליסטית ולאיגום משאבים עם פרויקטים נוספים המקודמים ברשות המקומית במסגרות תקציביות נוספות, לרווחת הרשות המקומית ותושביה.

נתראה בקרוב

העמוד בבנייה